امروز حتي اگر همراه با صبحانه تان قهوه يا نوشابه انرژي زا نخورده باشيد هم آدرنالين خونتان حسابي بالا رفته است و سرشار از انرژي هستيد. هشياري سيستم بدنتان در سطح بسيار بالايي قرار دارد و آماده هستيد تا دست به كار شويد و حتي كوه ها را هم جابجا كنيد ولي خوب جنبه منفي اين انفجار انرژي اين است كه نمي توانيد خواب راحتي داشته باشيد. حواستان باشد كه دويدن به دور خودتان راه مناسبي براي استفاده از اين همه انرژي نيست و بايد روشي موثر براي بكارگيري آن بيابيد كه برايتان نتيجه اي در بر داشته باشد. قبل از اين كه دست به كار شويد و با سرعتي جنون آميز پيش برويد از اين كه در مسير درست قرار داريد اطمينان حاصل كنيد.